BLOG

Türkiye de Led Ekran Nedir?

Günümüz bilgi çağı toplumumuzun, etkin günlük haberleşme araçları üzerinden bilgisayar, TV, bilgi panelleri ve projektörler, cep telefonları, sanal gerçek uygulamaları gibi ekran teknolojisi ile oldukça etkileşim içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu alanda, yakın zamana kadar dünya piyasasında en büyük dilime sahip görüntü ekranı olan CRT teknolojisi, yerini, 2004 yılından itibaren, resim kalitesi olarak CRT ile karşılaştırılabilir performans seviyesine ulaşan Plazma teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı, daha ince ve daha hafif düz ekran görüntü teknolojisine bırakmıştır. Daha geniş aralıkta ekran ölçekleri sunabilmesi nedeniyle piyasada yaygın olarak kullanılan FPD teknolojisi LCD olsa da, LCD teknolojisinin halen parlaklık ve resim kayması gibi sorunları bulunmaktadır ve bunlara çözüm arayışları devam etmektedir.

 

Türk markalar da bu alanda yabancı devlerle yarışır hale geldi. Türk Led ekran   ihraçat ve ithalatcıları kıyasıya rekabet ediyor. LED GARANTİağırlığını koyduğu sektörde adeta yerli rüzgarı esiyor.  Avrupa ve içinde bulunduğumuz bölgede atağa kalkan üreticiler pek çok ülkede ilk üç marka arasına girmeyi başardılar. Türk markalar sadece üretimde değil, yeni teknolojilerde de öncülük etmeye başladılar

www.ledgaranti.com.tr